Ραντεβού: 210 6095060, 6944 442656
sparmpis@gmail.com

Links...

http://www.olympion-sa.gr/ ( η κλινική της Πάτρας που χειρουργώ )
www.eorthopod.com
www.healthline.com
www.orthoinfo.aaos.org
www.webmd.com
www.orthogate.org/patient-education

Πληροφορίες για παθήσεις