ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ FAST TRACK – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Οδικός Χάρτης Ασφαλούς Επανεκκίνησης Τακτικών Χειρουργείων Αρθροπλαστικών Γόνατος-Ισχίου Ημερήσιας Νοσηλείας – FAST TRACK
24/04/2020
Διατροφή και Ολική Αρθροπλαστική γόνατος- ισχίου fast track- Ημερήσιας Νοσηλείας με Ρομποτική Πλοήγηση
06/05/2020

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ FAST TRACK – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Στον πυρήνα του, η αριστεία στο χειρουργικό αποτέλεσμα έχει να κάνει με:

 • την τέχνη,
 • την τεχνική,
 • τις δεξιότητες και
 • την ακρίβεια στην λεπτομέρεια.

Όλα τα παραπάνω ενισχύονται και βελτιώνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Σήμερα η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ως προς την ευκολία χρήσης ισχυρών ψηφιακών συστημάτων, πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και εικονικής πραγματικότητας καλύπτοντας όλη την γκάμα των Αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου.

Εισήχθη ο προ-εγχειρητικός προσχεδιασμός, επιτυγχάνεται σωστή ευθυγράμμιση των υλικών, σωστή τοποθέτηση, σεβασμός και κατανόηση στην λειτουργία των συνδέσμων. Χρησιμοποιούνται εξατομικευμένα εργαλεία και προθέσεις, ενώ η ρομποτική χειρουργική μετρά στα χιλιοστά την ακριβή τοποθέτηση των υλικών, αφαιρώντας τον παράγοντα τύχη από το χειρουργείο.

Με σωστή χρήση και γνώση των δυνατοτήτων των τεχνολογιών αυτών, μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς, γρήγοροι και με λιγότερες επιπλοκές στις Αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου. Πάνω απ’ όλα προέχει όμως η κρίση του χειρουργού που στηρίζεται στην εμπειρία, στον εξατομικευμένο χειρουργικό σχεδιασμό και στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για τον κάθε ασθενή.

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες από τις τεχνολογίες αυτές που χρησιμοποιεί η κλινική μας FAST TRACK τα 4 τελευταία χρόνια , από τότε που ιδρύσαμε και εξελίσσουμε την Πρώτη σε Ελλάδα και Κύπρο, κλινική Αρθροπλαστικών Ημερήσιας Νοσηλείας – σπίτι Αυθημερόν, χωρίς πόνο.

 

 • Ψηφιακή δισδιάστατη (2D) προ εγχειρητική μελέτη του χειρουργείου.
 • H ανατομία του κάθε ασθενούς είναι μοναδική αν λάβουμε υπόψιν μας το σχήμα, το μέγεθος, και την ποιότητα των συνδέσμων και των οστών μιας άρθρωσης. Με παρόμοιο τρόπο και οι ορθοπεδικές προθέσεις έρχονται σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, έτσι ώστε να επιλέγουμε με βάση την μοναδική ανατομία του καθενός. Με κλασσικές μεθόδους χρησιμοποιούνται πρωτόγονα  εργαλεία, και για προ εγχειρητικό σχεδιασμό μία ακτινογραφία και εικονίδια των υλικών.
 • Ψηφιακή τρισδιάστατη (3D) προ εγχειρητική μελέτη – πρόβα χειρουργείου.
 • Με χρήση ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων αποκτούμε μια βαθύτερη εικόνα, τρισδιάστατη, στην συμπεριφορά της άρθρωσης και στην μορφολογία των οστών.Οι εικόνες περιστρέφονται δίνοντας την δυνατότητα να δούμε και να προβλέψουμε την συμπεριφορά της άρθρωσης πριν το χειρουργείο και να έχουμε έτοιμα τα εργαλεία και τις προθέσεις που θα χειρουργήσουμε που θα τοποθετήσουμε. Έτσι ελαχιστοποιούνται τα ερωτήματα που πρέπει να επιλυθούν μέσα στο χειρουργείο, με αποτέλεσμα το χειρουργείο να γίνεται πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Ψηφιακά υποβοηθούμενη πλοήγηση Navigation.
 • Η ευθυγράμμιση και η τοποθέτηση σε σωστή στροφή των προθεμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση του χειρουργείου.Για παράδειγμα η καλύτερη ευθυγράμμιση εξασφαλίζει καλύτερη λειτουργία, αίσθημα στον ασθενή φυσιολογικής βάδισης και μακροβιότητα των υλικών. Στην Αρθροπλαστική ισχίου εκμηδενίζονται οι πιθανότητες εξαρθρημάτων και ανισοσκελίας. 
 • Αρθροπλαστική με χρήση ψηφιακών αισθητήρων.
 • Η μηχανική ευθυγράμμιση και η κινηματική άρτια συμπεριφορά μετεγχειρητικά στις αρθρώσεις, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους συνδέσμους.Οι σύνδεσμοι που καθορίζουν την κίνηση της άρθρωσης, δεν παραβιάζονται όπως με την παλιά μέθοδο προκειμένου να χωρέσει ένα συγκεκριμένο υλικό από το ράφι αλλά χρησιμοποιούνται αισθητήρες που διαβάζουν την τάση των ιστών και των συνδέσμων. Η ανάγνωση, η μελέτη και ο σεβασμός στους συνδέσμους μοιάζει περισσότερο με « τέχνη» παρά με χειρουργική πρακτική, και οι ψηφιακοί αισθητήρες δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσα στο χειρουργείο ώστε να επιτευχθεί συμπεριφορά ίδια με το μητρικό γόνατο και ισχίο, όπως το είχε ο ασθενής πριν αυτό φθαρεί. 
 • Ρομποτική χειρουργική.
 • Καθοδηγούμενη από τρισδιάστατη προ εγχειρητική πρόβα, η ρομποτική τεχνολογία βοηθάει στην ελαχίστων χιλιοστών χειρουργική, προετοιμάζοντας το οστούν με ακρίβεια, και γίνεται η τοποθέτηση των υλικών ευθυγραμμίζοντας εξατομικευμένα με βάση την μορφολογία του καθενός, εξασφαλίζοντας άριστη φυσική κίνηση των αρθρώσεων.Οι παραπάνω τεχνολογίες χρησιμεύουν στην ολική Αρθροπλαστική γόνατος (total knee replacement), στην μονοδιαμερισματική Αρθροπλαστική γόνατος (Uni), στην ολική Αρθροπλαστική ισχίου (total hip replacement), στις ρήξεις προσθίου χιαστού, στις αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών (revision), και στις Οστεοτομίες.Καθώς ενισχύουμε την αριστεία στο χειρουργείο με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η μεθοδολογία άρθροπλαστικών FAST TRACK – ημερήσιας νοσηλείας που ξεκινήσαμε πρώτοι στην Ελλάδα το 2016, προσφέρει τις ίδιες και σημαντικότερες υπηρεσίες στον εκμηδενισμό των φλεγμονών, επιπλοκών, με εκμηδενισμό του πόνου.

  Η εξέλιξη φαρμακευτικών πρωτοκόλλων σύντομης ραχιαία αναισθησίας, η δυνατότητα έγερσης, βάδισης σε 1 ώρα, η κατάργηση των μεταγγίσεων, οι μικρές ατραυματικές MIS προσπελάσεις, που αφήνουν άθικτους μυς και συνδέσμους, ο σεβασμός στους ιστούς, η Τοπική αναισθησία, σε συνδυασμό με τις ρομποτικές εφαρμογές μετασχημάτισε το χώρο των Αρθροπλαστικών γόνατος και ισχίου, δημιουργώντας αυτό που πιστεύουμε πως είναι η μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο των αρθροπλαστικών την τελευταία δεκαετία.

Ο Δρ. Σπυρίδων Αρμπής , είναι εξειδικευμένος σε Ελλάδα και εξωτερικό στις Αρθροπλαστικές Γόνατος και Ισχίου, αναθεωρήσεις, στη χρήση ψηφιακών συστημάτων παθητικής Ρομποτικής Πλοήγησης  και από το 2016, σε συνεργασία με το Hospital for Special Surgery της Νέας Υόρκης, Ίδρυσε την Πρώτη Κλινική Αρθροπλαστικών FAST TRACK – Ημερήσιας Νοσηλείας στην Ελλάδα, έχοντας μεγάλη εμπειρία στα φαρμακευτικά πρωτόκολλα κατάργησης πόνου, και πάνω από 1200 Αρθροπλαστικές FAST TRACK τα τελευταία χρόνια, με τη μεγαλύτερη σειρά περιστατικών στην Ελλάδα.

Show Buttons
Hide Buttons